Arobe Waterzuivering

AROBE AFVALWATERBEHANDELING met
TRICKLING FLOW REACTOREN
PROCES BESCHRIJVING

De Trickling Flow Reactor is gevuld met een lichtgewicht dragermateriaal in de vorm van korrels. Aan de onderzijde wordt lucht door het biologisch zeer actieve korrelbed geblazen, terwijl tegelijkertijd van de bovenzijde het te behandelen water naar beneden sijpelt. Biomassa ontstaat op het dragermateriaal.
Bio-slib wordt middels een kortdurende regeneratie met vaste intervallen losgemaakt van het dragermateriaal en met behulp van lucht uitgespoeld.

1= water toevoer
2= circulatie
3= schoonwater afvoer
4= lucht inlaat
5= bed met biomassa
6= slib afvoer

REAKTOR
Cilindervormige reactor van polyethyleen.
BIO MASSA
Na inbedrijf name ontstaat op de pakking een volledige begroeiing van natuurlijke micro-organismen.
CIRCULATIE STROOM
De biomassa wordt continue voorzien van biologisch afbreekbaar afvalwater doordat over de reactor een gelijkmatige vloeistofverdeling plaatsvindt.
BEDRIJFS ZEKERHEID
Bij een storing kunnen pompen en ventilatoren zonder problemen worden uitgewisseld.
LUCHTSTROOM
De reactor wordt aan de onderzijde continu voorzien van verse lucht door middel van een ventilator.
AFVAL PRODUCTEN
In verhouding met conventionele arobe technieken ontstaat er relatief weinig slib dat probleemloos is af te voeren.
PAKKING
Korrelbed van polystyreen.

DE ONDERNEMING
PRODUCTEN & DIENSTEN
Arobe waterzuivering
Microzeeving
Microfiltraties
Membraan destillatie
Tanks
Meng- en doseerunits
Behandelbaden
Gaswassers
Leidingwerk in
Kunststof en RVS
Demonstratie units
Specials
Montage en onderhoud
TOEPASSING - SECTOR
PROJECTUITVOERING
REFERENTIES
ACTUELE ZAKEN
CONTACTGEGEVENS
ROUTEBESCHRIJVING