Aλrobe Waterzuivering

AΛROBE AFVALWATERBEHANDELING met
TRICKLING FLOW REACTOREN
 
››
PROCESKENMERKEN
  • Luchttoevoer in tegenstroom met de te behandelen waterstroom.
  • Zeer goede stofoverdracht van zuurstof als gevolg van een zeer groot contactoppervlak.
  • Zeer hoge biomassaconcentratie per volume eenheid pakkingmateriaal.
  • Regelmatige en volledig geautomatiseerde regeneratie van de pakking.
  • Modulaire bouwwijze welke eenvoudig is uit te breiden.
 

 

 
DE ONDERNEMING
PRODUCTEN & DIENSTEN
› Aλrobe waterzuivering
› Microzeeving
› Microfiltraties
› Membraan destillatie
› Tanks
› Meng- en doseerunits
› Behandelbaden
› Gaswassers
› Leidingwerk in
Kunststof en RVS
› Demonstratie units
› Specials
› Montage en onderhoud
TOEPASSING - SECTOR
PROJECTUITVOERING
REFERENTIES
ACTUELE ZAKEN
CONTACTGEGEVENS
ROUTEBESCHRIJVING