Aλrobe Waterzuivering

AΛROBE AFVALWATERBEHANDELING met
TRICKLING FLOW REACTOREN
 
››
TOEPASSINGSGEBIEDEN

  • Verlaging van de BZV/CZV waarden om te voldoen aan de
    grenswaarden voor openbare afvalwaterzuiveringsinstallaties en
    verlaging van de afvalwatertoeslagen.
  • Opwerking van het afvalwater waardoor voorgeschreven
    kwaliteitseisen voor lozing op oppervlaktewater mogelijk is.
  • Verlaging van de BZV/CZV waarden voor hergebruik van water.

 
 
 
DE ONDERNEMING
PRODUCTEN & DIENSTEN
› Aλrobe waterzuivering
› Microzeeving
› Microfiltraties
› Membraan destillatie
› Tanks
› Meng- en doseerunits
› Behandelbaden
› Gaswassers
› Leidingwerk in
Kunststof en RVS
› Demonstratie units
› Specials
› Montage en onderhoud
TOEPASSING - SECTOR
PROJECTUITVOERING
REFERENTIES
ACTUELE ZAKEN
CONTACTGEGEVENS
ROUTEBESCHRIJVING