Arobe Waterzuivering

AROBE AFVALWATERBEHANDELING met
TRICKLING FLOW REACTOREN

PRAKTIJKVOORBEELDEN MET VERSCHILLENDE AFVALWATERSTROMEN / REFERENTIES

Voorbehandeling van een goed afbreekbaar afvalwater

Object: Melkfabriek bij Coburg (Duitsland)
Belasting: 500 m3/d ; 2700 mg/l CZV
Doelstelling: < 1200 mg/l CZV
Installatie: 5 Bioreactoren ( 1,8 / H 4,5 m)

Voorbehandeling van een moeilijk afbreekbaar afvalwater

Object: Chemische Industrie in Hradek (Tsjechi)
Belasting: 200 m3/d ; 3000 mg/l CZV
Doelstelling: < 1800 mg/l CZV
Installatie: 4 Bioreactoren ( 2,0 / H 5,5 m)
Voorbehandeling van een hooggeconcentreerd afvalwater
Object: Kaasfabriek in Rethymnon / Kreta
Belasting: 5 m3/d ; 60 000 mg/l CZV
Doelstelling: < 5000 mg/l CZV
Installatie: 1 Bioreactor ( 2,8/ H 6,0 m)
 

Behandeling van afvalwater

Object: Brouwerij op Aruba / Nederlandse Antillen
Belasting: 150 m3/d ; 1000 mg/l CZV
Doelstelling: < 100 mg/I CZV
Installatie: 1 Bioreactor ( 2,8 / H 6,0 m)
   

Behandeling voor waterhergebruik

Object: Melkfabriek in Mnchen (Duitsland)
Belasting: 50 mg/l CZV
Doelstelling: < 10 mg/l CZV
Installatie: Pilotinstallatie
   

Behandeling van afvalwater voor lozing op oppervlaktewater

Object: Energie opwekking / Rookgasreiniging in Berlin
Belasting: 720 m3/d ; 360 mg/l CZV
Doelstelling: < 60 mg/l CZV
Installatie: 10 Bioreactoren ( 2,8 / H 4,1 m

 
 
 
DE ONDERNEMING
PRODUCTEN & DIENSTEN
Arobe waterzuivering
Microzeeving
Microfiltraties
Membraan destillatie
Tanks
Meng- en doseerunits
Behandelbaden
Gaswassers
Leidingwerk in
Kunststof en RVS
Demonstratie units
Specials
Montage en onderhoud
TOEPASSING - SECTOR
PROJECTUITVOERING
REFERENTIES
ACTUELE ZAKEN
CONTACTGEGEVENS
ROUTEBESCHRIJVING