Aërobe Waterzuivering

AËROBE AFVALWATERBEHANDELING met
TRICKLING FLOW REACTOREN
 
››
VOORDELEN
 • Zeer efficiënt/ gering reactor volume
 • Geringe investeringskosten
 • Minimale bedrijfskosten
 • Neemt weinig plaats in en vereist nauwelijks bouwkundige voorzieningen
 • Dragermateriaal met onbeperkte levensduur
 • Eenvoudige constructie modulair uit te breiden
 • Minder bio-slib dan conventionele systemen
 • Toepasbaar in de meeste industriële sectoren
 • Geen corrosieproblemen door het gekozen constructiemateriaal (HDPE)
 • Volledig automatische bedrijfsvoering, nauwelijks onderhoud
 • Geen problemen bij stroomonderbreking en bij stilstand
DE ONDERNEMING
PRODUCTEN & DIENSTEN
Aërobe waterzuivering
Microzeeving
Microfiltraties
Membraan destillatie
Tanks
Meng- en doseerunits
Behandelbaden
Gaswassers
Leidingwerk in
Kunststof en RVS
Demonstratie units
Specials
Montage en onderhoud
TOEPASSING - SECTOR
PROJECTUITVOERING
REFERENTIES
ACTUELE ZAKEN
CONTACTGEGEVENS
ROUTEBESCHRIJVING